அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

வட்டார வழக்கு

கீழுள்ள பாடங்களை வாசிக்க / தரவிறக்கம் செய்ய இணைப்புகளைச் சொடுக்குங்கள்
===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   ===   ===