அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

அகராதி

தமிழக மாந்தராகிய நமது எழுத்திலும் பேச்சிலும் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்களை நீக்கித் தூயதமிழ் பேசுவோம்.

படிக்கவும் தரவிறக்கம் செய்யவும் கீழேயுள்ள இணைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்! 


1. அயற்சொல் அகரமுதலி 


2. புறநானூற்று அருஞ்சொற்பொருள் அகராதி