அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 503

Thursday, April 18, 2019

பிறமொழிச் சொற்களுக்கான தமிழ்ச் சொற்கள் அறிய, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பைச் சொடுக்கவும்

👇

தமிழ் அகராதி